Hỗ trợ khách hàng

04.23.222.666

Liên hệ phân phối

096.222.6666

Trang chủ > Sản phẩm > Máy lọc nước RO

Máy lọc nước RO

Vỏ Tủ VTU KCL Xanh Cốm

Mã SP: Vỏ Tủ VTU KCL Xanh Cốm

Giá: đ

Máy lọc nước RO 6 cấp có đèn

Mã SP: HN-C6TM

Giá: 4.300.000 đ

Máy lọc nước 2 vòi: nóng, thư

Mã SP: HN-R2V

Giá: 6.600.000 đ

Máy lọc nước RO 8 cấp đồng h

Mã SP: HN-C8DH + Vỏ tủ VTU KCL Xanh cốm

Giá: 5.280.000 đ

Máy lọc nước RO 7 cấp đồng h

Mã SP: HN-C7DH + Vỏ tủ VTU Kính cường lực xanh cốm

Giá: 4.870.000 đ

Máy lọc nước RO 6 cấp đồng h

Mã SP: HN-C6DH + Vỏ tủ VTU KCL xanh cốm

Giá: 4.720.000 đ

Máy lọc nước RO 5 cấp đồng h

Mã SP: HN-C5DH + Vỏ tủ VTU KCL xanh cốm

Giá: 4.520.000 đ

Máy lọc nước RO 8 cấp + Vỏ t

Mã SP: HN-C8 + Vỏ tủ VTU KCL xanh cốm

Giá: 4.980.000 đ

Máy lọc nước RO 7 cấp lọc +V

Mã SP: HN-C7 + Vỏ tủ VTU Kính cường lực xanh cốm

Giá: 4.570.000 đ

Máy lọc nước RO 6 cấp + Vỏ t

Mã SP: HN-C6 + Vỏ tủ VTU Kính cường lực xanh cốm

Giá: 4.420.000 đ

Máy lọc nước RO 5 cấp + Vỏ t

Mã SP: HN-C5 + Vỏ tủ VTU Kính cường lực xanh cốm

Giá: 4.220.000 đ

Máy lọc nước RO 8 cấp đồng h

Mã SP: HN-C8DH

Giá: 4.660.000 đ