Hỗ trợ khách hàng

04.23.222.666

Liên hệ phân phối

096.222.6666

Trang chủ > Sản phẩm

Sản phẩm

Máy lọc nước RO 9 cấp

Mã SP: HN-C9 + Vỏ tủ KCL Thân Sơn

Giá: 4.800.000đ đ

MÁY LỌC NƯỚC NHẬT BẢN

Mã SP: PJ-3

Giá: 6.880.000 đ

MÁY LỌC NƯỚC NHẬT BẢN

Mã SP: PJ-2

Giá: 5.280.000 đ

Máy lọc nước RO 8 cấp đèn bá

Mã SP: HN-C8TM + Vỏ Tủ VTU KCL Xanh Cốm

Giá: 5.480.000đ đ

Máy lọc nước RO 7 cấp đèn bá

Mã SP: HN-C7TM + Vỏ Tủ VTU KCL Xanh Cốm

Giá: 5.070.000đ đ

Máy lọc nước RO 6 cấp đèn bá

Mã SP: HN-C6TM + Vỏ Tủ VTU KCL Xanh Cốm

Giá: 4.920.000đ đ

Máy lọc nước RO 5 cấp đèn bá

Mã SP: HN-C5TM + Vỏ Tủ VTU KCL Xanh Cốm

Giá: 4.720.000 đ

Máy lọc nước RO 8 cấp có đèn

Mã SP: HN-C8TM

Giá: 4.860.000 đ

Máy lọc nước RO 7 cấp có đèn

Mã SP: HN-C7TM

Giá: 4.450.000 đ

Máy lọc nước RO 5 cấp có đèn

Mã SP: HN-C5TM

Giá: 4.100.000 đ

Máy lọc nước bán công nghiệp

Mã SP: HN-C80

Giá: 18.800.000 đ

Bộ Lọc Thô Gia Đình

Mã SP: HN-T1

Giá: 1.600.000 đ