Hỗ trợ khách hàng

04.23.222.666

Liên hệ phân phối

096.222.6666

Trang chủ > Sản phẩm

Sản phẩm

Bộ lọc thô Gia Đình

Mã SP: HN-T2

Giá: 3.200.000 đ

Máy lọc nước RO (NEW)

Mã SP: E200

Giá: 5.800.000 đ

Máy lọc nước của Nhật

Mã SP: Máy lọc nước MIZU

Giá: 12.800.000 đ

Vỏ Tủ VTU KCL Xanh Cốm

Mã SP: Vỏ Tủ VTU KCL Xanh Cốm

Giá: đ

Máy lọc nước RO 6 cấp có đèn

Mã SP: HN-C6TM

Giá: 4.300.000 đ

Máy lọc nước 2 vòi: nóng, thư

Mã SP: HN-R2V

Giá: 6.600.000 đ

Máy lọc nước nano 7 cấp + vỏ

Mã SP: HNC - 8888 + vỏ tủ inox nano

Giá: 4.770.000 đ

Máy nano 6 cấp mới+ Vỏ tủ inox

Mã SP: HNC - 6868 + vỏ tủ inox nano

Giá: 4.380.000 đ

Máy lọc nước nano 6 cấp + vỏ

Mã SP: HNC - 668 + vỏ tủ inox nano

Giá: 4.180.000 đ

Máy lọc nước nano 5 cấp + vỏ

Mã SP: HNC - 68 + vỏ tủ inox nano

Giá: 3.980.000 đ

Máy lọc nước nano 4 cấp + vỏ

Mã SP: HNC - 66 + vỏ tủ inox nano

Giá: 3.780.000 đ