Hỗ trợ khách hàng

04.23.222.666

Liên hệ phân phối

096.222.6666

Trang chủ > Sản phẩm

Sản phẩm

Vỏ màng RO

Mã SP: Vỏ màng

vòi nước

Mã SP: Vòi nước

Lõi Alkaline

Mã SP: Lõi Alkaline

Lõi nanosilver

Mã SP: Lõi số 5 nanosilver

Lõi ST-33 GAC

Mã SP: Lõi số 5 ST-33 GAC

Lõi lọc KT33-NSF

Mã SP: Lõi số 4 KT33-NSF

Lõi KT 33 nanosilver

Mã SP: Lõi lọc số 4 KT33 nanosilver

Lõi Aragon

Mã SP: Lõi Aragon

Lõi Resin

Mã SP: Lõi số 2 nano

Lõi lọc thô nano

Mã SP: Lõi số 1 nano